CHKO Brdy pěšky i na kole

K obci Buková přilehlé brdské lesy  nás vybízejí jak k vycházkám i cyklovýletům do okolí. V jihozápadní části se rozpíná Přírodní park Třemšín – chráněné území o rozloze 112 km2 založené v roce 1997 za účelem zachování krajiny horského rázu, jediné na území středních Čech. Členité a různorodé území pokrývají převážně lesy, ale také pole a louky. Lesnaté území zpestřují skalní výchozy, kamenná moře a výrazné svahy.

Nově se od r. 2016 vyčlenila z bývalého vojenského prostoru Chráněná krajinná oblast Brdy – další tipy na výlety v Brdech najdete na poznejbrdy.cz nebo turistika-brdy.cz. Nad padrťskými pláněmi, asi 3 km jihovýchodně od známých Padrťských rybníků, vystupuje vrchol, odedávna zvaný Kočka (789 m). Spolu s protější Kamennou (736 m) uzavírá hluboké údolí Padrťského potoka (Klabavy). Podél potoka, od Dolejšího Padrťského rybníka dolů, se rozprostírala ves Padrť, dříve hojně navštěvované brdské turistické letovisko, nyní jen tráva, ze které sem tam vystupují základy někdejších staveb. A zůstaly zde také rybníčky, dříve pohánějící pily a hamr, s názvy Výtažník, Šindelka, Gričák a Ledvinka.

Přímo pod jihozápadním svahem Kočky měla podobný osud také vesnička Záběhlá (zvaná Mozolov). K vidění jsou tu převážně už jen louky a skupinky stromů. Procházející silnička mezi Strašicemi a Nepomukem vede skupinky cyklistů, kteří možná ani netuší, že právě projíždějí územím bývalé podbrdské vesnice, ve které žili zejména lesní dělníci a záhumenkoví zemědělci (asi 600 obyvatel). Byl tu konzum, Jarošův hostinec, rozlehlá patrová škola, zajímavá kaple, řada zděných i roubených staveb.

Cestou směrem od Dolního padrťského rybníka na Strašice stojí za shlédnutí lovecký zámeček Tři trubky a posléze v návaznosti na  cyklotrasu č. 3  se dostanete do Dobříva, kde se naskýtá krásná krajina do níž zapadá  k rybníku s náhonem z 19. století budova vodního hamru  na původním místě starších dřevěných hamrů ze 17. století – pro staré kovářské řemeslo se zde kovaly a upravovaly železné polotovary na dochovaném strojním zařízení vodního hamru.